những ảnh hưởng từ tên

Cách đặt tên ảnh hưởng đến thành công của trẻ bạn phải biết

17 “Tên hay thời vận tốt”, đó là câu nói người Phương Đông hay đưa ra để nói lên tầm quan trọng của cái tên con người. Nhưng với những người phương Tây vốn coi trọng lý lẽ và thống kê thì sao? Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng cái tên cũng có