bé gái tuổi dần

Đặt tên cho người tuổi Dần đẹp nhất

trang-tri-nha-theo-phong-thuy-cho-nguoi-tuoi-dan Đặt tên cho người tuổi Dần. Khi đặt tên cho người tuổi Dần, bạn nên dùng các chữ thuộc bộ chữ Vương, Quân, Đại làm gốc, mang hàm ý về sự oai phong, lẫm liệt của chúa sơn lâm. Những tên gọi thuộc bộ này như: Vương, Quân, Ngọc, Linh, Trân, Châu, Cầm, Đoan, Chương, Ái,